Luật chơi bài Baccarat

2018

Tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, đổi tên thành Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Số đơn vị thành viên: 30 đơn vị trên khắp cả nước.

2018

2006

Niêm yết trên sở GDCK TPHCM, mã CK: NSC

2006

2003

Chuyển đổi Công ty Giống cây trồng Trung ương 1 thành Công ty CP Giống cây trồng Trung ương, với vốn điều lệ ban đầu 13,5 tỷ đồng số đơn vị thành viên 8 đơn vị

2003

1989

Thành lập Công ty Giống cây trồng Trung ương I trên cơ sở tách Công ty Giống cây trồng Trung ương thành Công ty giống cây trồng Trung ương 1 và Công ty giống cây trồng Trung ương 2 (nay là Công ty CP Giống cây trồng miền Nam)

1989

1978

Thành lập Công ty Giống cây trồng Trung ương

1978

1968

Thành lập Trại giống lúa cấp I - Trực thuộc Bộ NN và PTNT

1968